Muzeum Przyrodnicze TPN - Zakopane
ul. Chałubińskiego 42 A, 34-500 Zakopane
tel. (18) 202-23-10

Muzeum Przyrodnicze TPN - Zakopane
 

Muzeum Przyrodnicze TPN rozpoczęło działalność 25 października 1984 roku w 30. rocznicę utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. W tworzeniu tej pierwszej wystawy brali udział między innymi: Witold Henryk Paryski - twórca Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej i prof. Mieczysław Klimaszewski - długoletni przewodniczący rady naukowej TPN, a więc postacie, które na trwałe wpisały się w historię ochrony przyrody w Tatrach.

Wystawa prezentująca tatrzańską przyrodę stała się archaiczna. Ekspozycja dydaktyczna Tatrzańskiego Parku Narodowego została zlikwidowana wiosną 2004 roku. W lipcu 2005 roku rozpoczął działalność Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii i Witolda Henryka Paryskich, mający za zadanie opracowywanie, katalogowanie i udostępnianie materiałów pozostawionych przez słynną parę badaczy Tatr.

Obecnie ośrodek realizuje działalność edukacyjną poprzez wystawy czasowe o tematyce związanej z Tatrami i ochroną przyrody, projekcje filmów przyrodniczych, sprzedaż wydawnictw oraz organizacje zajęć dydaktycznych, konkursów i prelekcji. Ośrodek dydaktyczny funkcjonuje jako część działu naukowo-dydaktycznego TPN, którego zadaniem oprócz nadzorowania działalności edukacyjnej ośrodka jest zarządzanie badaniami naukowymi w TPN.

Taka struktura organizacyjna pozwala na pełne wykorzystywanie wyników badań naukowych w działalności edukacyjnej Parku.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Muzea