Muzeum "Pod Kuźniczym Młotem"
pl. Niepodległości 6, 34-500 Zakopane
tel. kom. 694-180-990
http://www.muzeum.podhale.pl

 
Muzeum "Pod Kuźniczym Młotem" prezentuje dziedzictwo kulturowe górali podhalańskich w budownictwie ludowym i architekturze regionalnej. Ukazuje dawne tradycje literackie i postacie wybitnych luminarzy kultury polskiej, będących ich reprezentantami.

W Muzeum narratorem jest żywy człowiek. Przewodnicy tworzą swoisty teatr zmieniając odzienie na stroje epokowe w zależności od tematu prezentowanych zagadnień rozmieszczonych w poszczególnych salach muzeum. W części przyrodniczej oprowadza leśnik, w przemysłowej pojawia się górnik, w etnograficznej - góral, a o XIX-wiecznej turystyce tatrzańskiej opowiada przewodnik w stroju epokowego turysty z historycznym ekwipunkiem górskim.

Turyści biorą udział w konkursowym wyrobie masła w kiernickach, poznają sposób mszenia góralskich domów. Szczególnie ciekawie prezentuje się dział górniczy, stanowiący pewną nowość w dziedzinie odtwarzania tradycji przemysłowych ziem górskich oraz wystawiennictwa karpackiego.

W muzeum zorganizowano działy: etnograficzny – stroje regionalne, sprzęty użytku domowego; historyczny – górnictwo, Stary Cmentarz w Zakopanem, stara fotografia; sztuki - budownictwo ludowe i architektura regionalna, rzeźba; przyrodniczy – tatrzańskie rośliny w fotografii, preparowane zwierzęta; turystyki i taternictwa – ekwipunek turysty i taternika, narty i kijki; literacki – przedstawiciele okresów: romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski, muzyka górska oraz muzyka góralska; sportowy – historia Wielkiej Krokwi, galeria skoczków.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Rekreacja